Breaking News

Tag Archives: Чат съкращения

Чат съкращения, chat short words

чат съкращения

Списък на общи акроними (съкращения) при чат кореспонденция в Интернет: 10Q—–thank you (благодаря ви) 143—–I love you (Обичам те) 4Q—–F*** You 53X—–Sex A/S/L/P——Age/Sex/Location/Picture (Възраст / Пол / Местонахождение/Снимка) A3—–Anyplace, Anywhere, Anytime (на всяко място, по всяко време навсякъде) ADR—–Address (адрес) AEAP—–As Early As Possible (възможно най-рано) AFK—–Away From Keyboard (далеч от клавиатурата) ASAP—–As Soon As Possible (възможно най-скоро) Aight—–All right (екстра) ... Read More »

Scroll To Top