Breaking News

Матури след 12 клас

С настъпването на последната учебна година, дълго чакана от всички ученици, настъпват и много сериозни въпроси за обмисляне. Едно от важните решения, което трябва да се вземе е свързано с матурите. Всеки един зрелостник трябва да прецени по какво да бъде матурата му, ще кандидатства ли с нея в университет и как ще се подготвя за нея.

матури 2015

Матурата е изпит, който се провежда след успешно завършен 12клас и е условие за придобиване на средно образование. Матурите са две задължителни – по Български език и литература и по учебен предмет избран от задължителната подготовка и една, която е допълнителна(по желание), също по учебен предмет избран от задължителната подготовка. Смисълът от държавните зрелостни изпити е в това, че за всеки един ученик критериите са еднакви и се оценяват по един и същи начин, поради което матурите са писмени и анонимни. Тази година матурата по Български език и литература ще бъде на 20май, на 22май ще бъде Втория държавен зрелостен изпит, а в периода между 26май-5юни ще се проведат Зрелостните изпити по желание. Резултатите ще бъдат обявени до 2-3седмици след изпитите и могат да се проверят чрез въвеждане на ЕГН и входящ номер.

матура или изпит

След като вече е направен избор, за това по какъв предмет ще бъде втората задължителна матура, следва да се реши дали ученикът ще кандидатства с нея за университет или ще положи кандидатстудентски изпити. Предимствата от това да се яви в избрания университет на изпит са че може да кандидатстваш за всички специалности, а също и при балообразуването оценката се умножава по по-висок коефициент, като той е различен за отделните университети. За УНСС например, когато кандидатстваш с Единен приемен изпит(ЕПИ) оценката се умножава по 4, а ако кандидатстваш с матура оценката се умножава по 1. В Софийския университет оценката от матура се умножава по 2, а от изпита по 3 и т.н. Явяването на изпит в избрания университет дава доста голямо предимство пред останалите, които са избрали да кандидатстват само с положените матури.

матури в България

Избора на университет също е от много голямо значение, тъй като това определя нашата професия в последствие. Университетите имат практика да провеждат дни на отворените врати, по време на кандидатстудентската кампания, на което се представят на бъдещите студенти специалностите.
Ако през последната година от обучението в училище, ученикът вземе правилните решения и продължи обучението си в университет със специалност интересна за него, то това би увеличило стимула му за развитие. А когато намери и подходяща работа, то тя би се превърнала от задължение в забавление.

Comments are closed.

Scroll To Top