Breaking News

Децата индиго

Знеш ли какво представляват децата индиго?

Все по-често забелязваме, че поведението на някои деца е по-различно и те се приспособяват към общоприетите норми на по-късен етап от развититето си. Наричаме ги “децата на новото време” или „деца индиго“.

deca indigo

„Деца индиго“ е термин, използван, за да опише деца, за които се вярва, че притежават специални, необичайни и дори свръхестествени черти или способности. Детето с цвят индиго притежава необичайни и „трудни“ за нас, личностни особености, които не са приети от обществото.
Децата притежават по-общи личностни характеристики, като вътрешно знание за истината в живота, знаят, че трябва да живеем в хармония със самите себе си и със заобикалящата ни среда, да бъдем добри и справедливи. Те често съчетават в себе си мъжки и женски аспекти.
За тях е известно, че съществува нещо повече от това, което виждат очите ни и че животът се състои от енергия или живо съзнание. Според децата индиго всичко във вселената е взаимосвързано – времето, пространството, разстоянията и формите.

indigo

Те нe могат да бъдат задължени да правят нещо, в което не вярват. He се оставят да ги ръководят хора, чиито възгледи се различават от техните. He е лесно да им вмениш вина, нито пък – да ги накажеш. Такъв подход не ги впечатлява.
Децата са честни, искрени и независими. Сетивата им са твърде изострени – затова и лесно се превъзбуждат, изтощават и биват наранявани.

Те общуват лесно с животните, растенията, с другите деца и природата като цяло. Но трудно изразяват идеите си с думи. За тях езикът е като ограничение. Склонни са към уединение, защото често се чувстват неразбрани от другите деца и неприети от заобикалящата ги среда.

Притежават силно чувство за справедливост и често се се грижат за онеправданите или несправедливо третирани свои съученици.
Децата притежават способността да се дистанцират и да наблюдават нещата от позиция, позволяваща по-широк поглед върху им Затова и най-съществената разлика между децата индиго и другите деца, се състои в реакцията им спрямо конфликтни ситуации. Индиго детето не позволява да бъде емоционално въвлечено в същата степен като останалите. Това поведение говори за смелост и отстояване на своята същност без страх, способност за запазване на самообладание. “Нормалното” дете преглъща униженията, подчинява се и отстъпва. В резултат на конфликта детето индиго се отдръпва и трудно би могло да се спечели доверието му.

децата индиго

За да оцелеят, тези деца или ще се потопят в своята собствена реалност, или ще се бунтуват и ще викат за помощ. Това е моментът, в който много родители и учители се обръщат към лекарствата. Но е наложително ситуацията по-скоро да се преосмисли и промени, а не да се потисне.
Децата индиго, често проявяват егоцентризъм, гордост, отхвърляне на заобикалящия ги свят, което пък води до изолация от реалността. Те не признават на авторитетите, за тях всички са равни. Понякога децата изпадат в депресия, съжаление, разкаяние и липса на самоувуреност.
Историята ни докава, че не трябва да отричаме факта, че индиго са велики революционери и реформатори, оставящи след себе си немалка следа, като Папа Йоан Павел II, Мартин Лутър Кинг. Те проявяват много нестандартно мислене, намират съвършено различни решения, като Исак Нютон, Алберт Айнщайн, Никола Тесла. Много от тях имат пророческа дарба, като Нострадамус и Ванга.

Темата за децата на новото време е много актуална. Мнозина се захванаха с нея, за да изследват по-задълбочено явлението и да разберат знае ли се нещо по света за различността на тези деца и ако се знае – какво. Няма никакво съмнение, че те са тук, но ние тепърва ще научаваме още много за тях. Едва тогава бихме могли да твърдим със сигурност това, което някои засега само предполагат, а именно – на Земята живеят деца, чието поведение е коренно различно.

Comments are closed.

Scroll To Top