Breaking News

Чат съкращения, chat short words

Списък на общи акроними (съкращения) при чат кореспонденция в Интернет:

10Q—–thank you (благодаря ви)
143—–I love you (Обичам те)
4Q—–F*** You
53X—–Sex
A/S/L/P——Age/Sex/Location/Picture (Възраст / Пол / Местонахождение/Снимка)
A3—–Anyplace, Anywhere, Anytime (на всяко място, по всяко време навсякъде)
ADR—–Address (адрес)
AEAP—–As Early As Possible (възможно най-рано)
AFK—–Away From Keyboard (далеч от клавиатурата)
ASAP—–As Soon As Possible (възможно най-скоро)
Aight—–All right (екстра)
AITR—–Adult In The Room (Възрастен в стаята)
ALAP—–As Late As Possible (възможно най-късно)
ALTG—–Act Locally, Think Globally (действай локално, мисли глобално)
ASL—–Age/Sex/Location (възраст / пол / местожителство)
B&F—–Back and Forth (назад-напред)
B/C—–Because (Защото)
B4—–Before (преди)
B4N—–Bye For Now (Чао за сега)
B4U—–Before You (преди теб)
BI5—–Back In Five (идвам след 5 мин.)
BON—–Believe it Or Not (вярвате или не)
BRB—–Be Right Back (след малко се връщам)
BRT—–Be Right There (Бъдете точно там)
BZ—–Busy (зает)
CD9—–Code 9 – it means parents are around (код 9 – това означава, че родителите са наоколо)
CT—–Can’t Talk (не мога да говоря)
CTA—–Call To Action (Призив за действие)
CTO—–Check This Out (проверете това)
CUL8R——See You Later (ще се видим по-късно)
CY—–Calm Yourself (Успокой се)
CYE—–Check your Email (проверь почту)
CYL—–See You Later (увидимся позже)
CYM—–Check Your Mail (провери си пощата)
CYO—–See You Online (ще се видим онлайн)
CYT——See You Tomorrow (до утре)
D&M—–Deep & Meaningful (дълбоко и значимо)
d/c——Disconnected (извън мрежата)
FTF—–Face to face (Лице в лице)
G2B—–Going to bed (Легам да спим)
G2G —–Got to go (бегай на там)
GBH—–Great big hug (голяма прегръдка)
GBY—–God bless you (Бъди здрав)
GL—–Good luck (успех ей)
H&K—–Hug and kiss (прегръдки и целувки)
HAND—–Have a nice day (хубав ден ей)
HOAS—–Hold on a second (задръж секунда)
J/K—–Just kidding (правя си та*ак с теб)
KMA—–Kiss my ass (Цуни ме отзадзе)
LOL—–Laughing out loud (смея се шумно)
M/F – Male or Female (мъж или жена?)
OIC—–Oh, I see (разбирам…)
[email protected] or PAH—–Parents at home (родители у дома)
PAL—–Parents Are Listening (родителите ме слушат)
PAW—–Parents are watching (родители ме гледат)
PLZ—–Please (моля те)
SRY—–Sorry (извинявай)
SYS—–See you soon (до скоро)
W8AM—–Wait a minute (седи минутка само)
WAY or WAU—–What about you (а при тебе как е?)
WBS—–Write back soon (ще ти пиша скоро)
WB—–Welcome back (върна се а? Честито!)
WP—–Wrong person (не позна човека…)
WTF—–What The F*** (……..)
WU—–What’s up? (Кво стаа?)
YL—–Young lady (Висока стройна, хубав балкон, на подходяща възраст!)
=w=—–Whatever (както и да е зарежи)
*G*—–Giggle or grin (кикот или се хилиш)
*H*—–Hug (прегръдка)
*K* —–Kiss (пръц)
*S*—– Smile (усмивка)
*T*—–Tickle (гъди гъди)
*W*—–Wink (намигане, „Как сииии?“)

Comments are closed.

Scroll To Top